اطلاعات تماس
  • نشانی: همدان- دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم
  • کد پستی: ۶۵۱۷۸۳۳۱۳۱
  • تلفن: 08134424195
  • ایمیل: biosystemcongress@basu.ac.ir
تماس با ما