نحوه ثبت نام و ارسال مقاله

مقالات باید بر اساس دستورالعمل تهیه مقالات ارسال شوند.
ثبت نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه همایش انجام می شود.
مقالات ارائه شده به همایش باید حاصل از نتایج کارهای پژوهشی اصیل ارائه دهندگان بوده و در جای دیگری ارائه نشده باشد.
افرادی می توانند مقالات مروری ارسال کنند که بیش از 3 مقاله پژوهشی در رابطه با موضوع پیشنهادی داشته باشند و در زمینه مربوطه صاحب نظر باشند.
نکته مهم 1: گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ثبت نام کننده که نفر اول در مقاله است صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی می آید.
نکته مهم 2: رای شرکت کنندگان بدون مقاله، به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، فقط گواهی شرکت در همایش صادر می شود.
  • هر ثبت نام کننده می تواند یک مقاله (به عنوان نگارنده اول) ارسال نماید. ثبت نام شده برای ارسال مقاله های دوم و بیشتر (به عنوان نگارنده اول) بایستی معادل 500000 ریال به ازای هر مقاله، علاوه بر حق ثبت نام اولیه، به حساب همایش واریز نماید. بدیهی است حضور ثبت نام شده به عنوان نگارنده دوم به بعد در مقالات ثبت شده توسط سایر شرکت کنندگان محدودیتی ندارد.
  • هزینه مقالات دوم و پس از آن، بر اساس مبلغ حق ثبت نام و نوع ثبت نام تعیین می شود و اگر ثبت نام با تاخیر صورت گرفته باشد، این میزان بر اساس هزینه ثبت نام با تاخیر در نظر گرفته میشود.
  • تغییر هزینه ثبت نام با تاخیر دقیقاً از روز 31 خرداد اعمال می شود، بنابراین حتی در صورت تمدید مهلت ارسال مقالات، شرکت کنندگان باید مبلغ "حق ثبت نام با تاخیر" را پرداخت نمایند. توصیه می شود تا قبل از این مهلت ثبت نام صورت گیرد تا مشمول پرداخت حق ثبت نام با تاخیر نشوید.
  • پرداخت هزینه های حضور در همایش صرفاً به صورت اینترنتی با استفاده از کارتهای عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه همایش قابل انجام است. در روزهای برگزاری همایش ثبت نام صرفاً برای شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله صورت می گیرد.
  • اگر مدرک دانشجویی تایید نشود، ثبت نام به صورت آزاد محاسبه می شود و در هر مرحله ای مشخص شود فارغ التحصیلانی به صورت دانشجویی ثبت نام نموده اند، سخنرانی یا پوستر قابل ارائه است ولی گواهی شرکت در همایش یک ماه پس از همایش و پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه شرکت در همایش تحویل داده خواهد شد. در این حالت ممکن است مقاله یا مقالات فرد خاطی در CD همایش نیز درج نگردد.
  • نکته: در صورت عدم دسترسی به اسکنر، تصاویر دیجیتال تهیه شده از کارت دانشجویی با استفاده از تلفن همراه یا دوربینی که وضوح مناسبی داشته باشند، قابل ارسال هستند.

نحوه واریز هزینه ها

 

واریز هزینه های حضور در همایش صرفاً به صورت آنلاین و از طریق پایگاه همایش در طی مراحل ثبت نام و پس از تکمیل ثبت نام در صفحه پرداخت امکان پذیر است.