اهداف کنگره

اهداف این کنگره عبارتند از:

 

  • ایجاد بستری مناسب جهت بیان و انتشار پژوهش های علمی در جهت بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به مهندسی مکانیک بیوسیستم
  • تبادل دانش و اطلاعات در زمینه پژوهش های علمی، فنی، تخصصی و کاربردی در حوزه علم مکانیک و مکانیزاسیون
  • ارائه روش های نوین در جهت اعتلای سطح دانش علمی و نظری اساتید و پژوهشگران این عرصه
  • ارتقا سطح استانداردهای بحث، تجزیه، تحلیل و ارزیابی های وابسته به مهندسی بیوسیستم
  • هم اندیشی و انتشار نتایج تحقیقات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کلیه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی
  • اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق و پژوهش تیمی
  • شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در سطح ملی در این عرصه
  • ارتقا انگیزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر در عرصه ها و مجامع علمی داخلی